ДОРНОД АЙМГИЙН ДАШБАЛБАР СУМЫН ИТХ-ЫН АЛБАН ЁСНЫ ХУУДАС

Холбоо барих

Дашбалбар сум ИТХурал

88201131, 88133871

ith.dashbalbar@yahoo.com

http://dashbalbar.dornod.khural.mn/

99023871Сумдууд